Bẫy Legal

Đây là bẫy có từ thế kỷ 18 và được đặt theo tên của Sire de Légal. Bẫy yêu thích của hầu hết người chơi cờ liên quan đến sự hy sinh của nữ hoàng xinh đẹp

Tin liên quan