Ván cờ Lê Quang Liêm thắng Đào Thiên Hải ở giải ABC 2023

Covuakid giới thiệu ván cờ hay giữa hai đại kiện tướng Lê Quang Liêm và Đào Thiên Hải ở giải ABC 2023. Kết quả Lê Quang Liêm quân trắng đã đánh bại Đào Thiên Hải sau 26 nước.

Xem theo chủ đề:    

Tin liên quan